ارگ تاریخی گوگد

ارگ تاریخی گوگد دومین بنای خشتی ایران بعد از ارگ بم است . که تاریخ وزمان ساخت آن در دوران صفویه به حدود چهار قرن پیش می‌رسد . 

تنها سند مکتوبی که از این بنا موجود می‌باشد متعلق به حدود ۱۴۰سال پیش است که نشان می‌دهد نصف بنای ارگ توسط شخصی به نام علیخان به عنوان مهریه به همسرش واگذار شده واز آن پس به عنوان ارگ علیخانی نامیده شده است .

ادامه مطلب