غار قلعه جمال

غار قلعه جمال از غارهای استان اصفهان است

که در کوهی به همین نام در ۵ کیلومتری جنوب غربی گلپایگان قرار گرفته است

و از جاذبه های طبیعی استان اصفهان می باشد .

ادامه مطلب