روستای وانشان

موقعيت جغرافيايی روستا ی وانشان

روستاي وانشان يكي از روستاهاي دهستان نيوان در بخش مركزي از شهرستان گلپايگان در استان اصفهان مي باشد. اين روستا داراي موقعيت جغرافيايي با عرض ۳۳ درجه و ۲۱ دقيقه و طول ۵۰ درجه و ۲۱ دقيقه و ارتفاع ۱۹۷۰ متر از سطح آبهاي آزاد مي باشد.روستای وانشان در ۱۲ کیلومتری جنوب شرقی شهر گلپایگان، مرکز شهرستان قرار داشته و به فاصله کمی از مزرعه امیریه واقع است.

ادامه مطلب