صالح پیغمبر

این زیارتگاه در در قله کوه واقع شده‌است.

در گذشته‌های دور راه برای صعود به قله کوه وجود داشته و امروزه از زیر قله به دامنه کوه شیبی بسیار تند مانند دیواره سنگی وجود دارد و صعود به آن یکی از مشکلات کوهنوردی است.

ادامه مطلب